CAPRICORN Travel Studio - Wycieczki szkolne, Zielone szkoły, Wyjazdy integracyjne, Wyjazdy grupowe

Koczargi Stare dn. 25.05.2018r

Karta Informacyjna o Danych Osobowych Klientów:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest CAPRICORN Robert Niegowski z siedzibą przy ul. Klonowej 100, 05-080 Koczargi Stare, NIP: 118-154-43-06, REGON: 142132243. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych. Wszystkie sprawy związane z przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres siedziby lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  2. Celem przetwarzania podanych danych jest zawarcie, a następnie wykonanie umowy zawartej z Administratorem, dokonanie niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, oraz w celach marketingowych i handlowych polegającym na promowaniu usług Administratora skierowanych do Klienta.

  3. Podanie danych jest dobrowolne,jednakże ich niepodanie lub podanie w ograniczonym wymiarze będzie skutkowało niemożliwością wykonania części zapisów przedstawionej oferty, umowa może nie zostać zawarta lub  skrajnych przypadkach podpisana umowa może zostać rozwiązana z winy Klienta.

  4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą:linie lotnicze i autokarowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych, kontrahenci krajowi i zagraniczni, kadra pilocka i pedagogiczna w celu realizacji zawartej umowy z Klientem, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.

  5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres przygotowania i realizacji usługi określonej w umowie oraz przez czas wynikający z przepisów prawa, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych, o których owa w ustawie o usługach turystycznych i Kodeksie Cywilnym. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, będą przetwarzane przez okres 6 lat.

  6. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientaw zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

  7. Klient ma prawo do: wglądu do danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia trwale danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.