CAPRICORN Travel Studio - Wycieczki szkolne, Zielone szkoły, Wyjazdy integracyjne, Wyjazdy grupowe

Informacje ogólne o koloniach/obozach

Capricorn Travel Studio jest organizatorem turystyki wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznym pod numerem 1240 przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Posiada gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie wpłat wniesionych przez klientów w razie nie wykonania zobowiązań umowy.

Nasze kolonie zgłaszane są do Kuratorium Oświaty w Warszawie, wszyscy uczestnicy posiadają ubezpieczenie na czas trwania wyjazdu, zatrudniamy kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi.

INFORMACJE PRAKTYCZNE czyli : CO KAŻDY UCZESTNIK KOLONII, A TAKŻE JEGO RODZIC, WIEDZIEĆ POWINIEN

Uczestnicy zazwyczaj podzieleni są na grupy, w których realizują program. Wszystkich obowiązuje regulamin kolonii, który jest odczytywany i podpisywany przez każdego uczestnika oraz harmonogram dnia, który jest przedstawiany każdego rana.

W trakcie dnia uczestnicy mają zaplanowane nie tylko aktywne zajęcia, ale także czas na zabawę i odpoczynek (np. po obiedzie).

PROGRAM KOLONII

 • Przedstawione programy są naszymi propozycjami, które w zależności od pogody, potrzeb i możliwości danej grupy mogą być modyfikowane
 • W zależności od programu i tematyki kolonii, czas w ciągu dnia będzie zagospodarowany aktywnymi zajęciami terenowymi, zajęciami plastycznymi, warsztatami artystycznymi / kucharskimi / ruchowymi, zabawą, grami terenowymi, wycieczkami pieszymi i/lub autokarowymi, kąpielami, zorganizowanymi wybranymi wieczorami (np. ognisko, dyskoteka, podchody)
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w blokach, prowadzone są przez wychowawców i/lub animatorów / instruktorów przeszkolonych do pracy z dziećmi.
 • Programy kolonii dla dzieci indywidualnych są przedstawione w ofertach ogólnodostępnych. Istnieje możliwość zorganizowania kolonii dla zamkniętych grup zorganizowanych (np. klasa). W takim przypadku zaleca się zgłosić z zapytaniem o przygotowanie osobnej oferty przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą wyjazdu.

TRANSPORT

 • Od wielu lat korzystamy ze sprawdzonych i uznanych firm transportowych, posiadających odpowiednie zezwolenia na przewóz osób w Polsce i zagranicą. Firmy te oprócz nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych autokarów zatrudniają kierowców z doświadczeniem na drogach krajowych i europejskich i co równie ważne przewożenie dzieci i młodzieży nie jest im obce.
 • W ofercie danej kolonii zaznaczono rodzaj transportu – dojazd autokarem / pociągiem lub dojazd własny – w takim przypadku podana jest godzina, na którą należy dziecko przywieźć 1 dnia kolonii oraz odebrać dnia ostatniego.

ZAKWATEROWANIE

 • Zakwaterowanie na koloniach organizujemy w sprawdzonych obiektach przystosowanych do przyjmowania młodych turystów. Pokoje są najczęściej 3 - 5 osobowe z łazienkami lub inne zgodnie z opisem w ofercie
 • sugestie do wspólnego zakwaterowania uczestników (np. znajomych) prosimy, w miarę możliwości kierować do organizatora najpóźniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem turnusu.

UBEZPIECZENIE

 • Naszych Klientów ubezpieczamy w międzynarodowych, sprawdzonych Towarzystwach Ubezpieczeniowych: ERV AG Oddział w Polsce lub AXA TUiR S.A.  
 • Standardowo wszyscy nasi Klienci podczas wyjazdów są ubezpieczeni od NNW do kwoty 5 000 zł w Polsce i 10 000 zł lub 2 000 Eur za granicą oraz podczas wyjazdów zagranicznych od KL do kwoty 10 000 Eur. Na Państwa życzenie możemy te kwoty podwyższyć lub rozszerzyć ich zakres np. o choroby przewlekłe.
 • Każdy z uczestników naszych wyjazdów może wykupić indywidualnie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 3% wartości wyjazdu. Informację taką musimy uzyskać najpóźniej 3 dni po podpisaniu umowy.

OPIEKUNOWIE

 • Na każdej kolonii uczestnicy pozostają pod opieką kierownika kolonii oraz wychowawców. Program może wymagać korzystania z usługi dodatkowego animatora / instruktora / przewodnika.

CO DZIECKO POWINNO WZIĄĆ ZE SOBĄ NA KOLONIE

Proszę o spakowanie dziecka w jedną walizkę lub plecak, podpisany imieniem i nazwiskiem. Prosimy, w  miarę możliwości o wyposażenie dziecka w bagaż, który będzie w stanie samodzielnie przenieść / poruszać się z nim.

Co zabrać ze sobą na kolonie:

 • Odpowiednią ilość ubrań, uwzględniając niepogodę i niespodziewaną zmianę pogody
 • 2 pary butów, sandały oraz klapki
 • Kurtkę przeciwdeszczową z kapturem
 • Strój kąpielowy
 • Czapkę z daszkiem lub inne nakrycie głowy
 • Okulary przeciwsłoneczne
 • Preparat odstraszający owady oraz krem z filtrem
 • Ręczniki: kąpielowy i plażowy
 • Kosmetyki
 • Legitymację szkolną (nie dotyczy dzieci 6 letnich)
 • Mały plecaczek lub torbę na ew. wycieczki piesze lub autokarowe
 • Rzeczy, bez których dziecko nie wyobraża sobie wyjazdu – ulubiona książka, przytulanka
 • Kieszonkowe – zazwyczaj w ofercie określone jest szacowane kieszonkowe.

 LEKI

Prosimy o przekazanie ich wychowawcy w osobnej torebce, koniecznie oznaczonej imieniem i nazwiskiem dziecka, oraz zawierającej rozpiskę co do sposobu, pory i dawek leków. Informacje te obowiązkowo muszą być wpisane do karty kwalifikacyjnej dziecka oraz przekazane ustnie wychowawcy w momencie przekazywania dziecka pod jego opiekę.

W razie konieczności zażywania przez dziecko leku na chorobę lokomocyjną, proszę podać mu je na pół godziny przed rozpoczęciem podróży oraz wyposażyć w lek na drogę powrotną.

RZECZY, KTÓRYCH DZIECKO NIE MUSI ZABIERAĆ NA KOLONIĘ

 • Słodycze – prosimy o ograniczenie lub nawet nie dawanie dziecku słodyczy / chipsów i napojów gazowanych. Na koloniach dzieci otrzymują regularne posiłki, których w czasie aktywnego wypoczynku potrzebują o wiele bardziej niż słodkości.
 • Gry i urządzenia elektroniczne – sugerujemy zostawić w domu. W czasie kolonii dzieci mają czas zorganizowany i staramy się, by spędzały go aktywnie w gronie rówieśników. Sprzęty elektroniczne przyciągają i dziecko łatwo izoluje się od otoczenia. Oczywiście mogą się także zgubić w czasie zabawy. Najlepiej zostawić je w domu.

TELEFON

Dziecko może, oczywiście, zabrać ze sobą telefon. Proszę jednak pamiętać, że na większość zajęć nie będzie go zabierać lub też nie będzie w stanie odebrać połączenia. Sugerujemy nie kontaktować się z dzieckiem zbyt często, gdyż, zwłaszcza młodszym dzieciom, wbrew pozorom, utrudnia to integrację z grupą i często „przypomina” o tęsknocie. Proponujemy pozostawienie wychowawcy telefonu w depozycie, by np. udostępniał dziecku telefon w określonych porach (w ten sposób również nie ma ryzyka, iż telefon zostanie zgubiony w czasie zabawy) lub po prostu kontaktować się z wychowawcą lub kierownikiem kolonii (do którego numer telefonu dostaniecie Państwo w momencie przekazywania dziecka na wypoczynek)

ZBIÓRKI i ODBIORY

Prosimy o punktualne przybycie na zbiórkę przed wyjazdem oraz w dniu odbioru dziecka z kolonii.  Rodzice otrzymają od wychowawcy /organizatora informację o godzinie powrotu grupy oraz ewentualnych opóźnieniach.

Jeśli osobą odbierającą dziecko nie jest rodzic/opiekun prawny widniejący w karcie kolonijnej, osoba odbierająca dziecko musi posiadać upoważnienie wypisane przez w.w. rodzica / opiekuna prawnego.

Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy, dane osoby upoważnionej do odbioru (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego, który w.w. osoba okaże wychowawcy), dane osoby upoważniającej (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego), datę oraz czytelny podpis osoby upoważniającej.