CAPRICORN Travel Studio - Wycieczki szkolne, Zielone szkoły, Wyjazdy integracyjne, Wyjazdy grupowe

REGULAMIN WYCIECZEK i ZIELONYCH SZKÓŁ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAPRICORN TRAVEL STUDIO

 

  1. Uczestnicy powinni stawić się na zbiórkę przynajmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wycieczki. Z uwagi na konieczność realizacji założonego programu zastrzegamy sobie możliwość odjazdu po 15 minutach oczekiwania na osoby spóźnione.
  2. W trakcie podróży autokarem wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń pilota – przewodnika, kierowców oraz wychowawców, a w szczególności zapinać pasy bezpieczeństwa, nie blokowania drogi ewakuacyjnej oraz nie poruszania się po pojeździe w trakcie jazdy.
  3. W trakcie przejazdów autokarem wychowawcy są zobowiązani zająć miejsca przy wyjściach ewakuacyjnych (drzwiach). Niedopuszczalne jest aby wszyscy opiekunowie zajęli miejsca z przodu pojazdu. W takich sytuacjach kierowca ma prawo odmówić rozpoczęcia lub kontynuowania podróży.
  4. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do komunikatów pilota – przewodnika oraz wychowawców dotyczących poruszania się po odwiedzanych miejscach i miastach, godzinach i miejscach zbiórek.
  5. Podczas wycieczek i zielonych szkół obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz przyjmowania jakichkolwiek środków odurzających lub pobudzających.
  6. Uczestnicy powinni zachowywać się z poszanowanie godności kolegów i koleżanek oraz wychowawców, przewodników i instruktorów.
  7. Wychowawcy są zobowiązani towarzyszyć uczestnikom podczas wszystkich zajęć / zwiedzania nawet tych prowadzonych prze dodatkowych instruktorów, animatorów czy przewodników.
  8. Za szkody powstałe z winy uczestników odpowiedzialność ponoszą ich rodzice / opiekunowie prawni.
  9. Capricorn nie ponosi odpowiedzialność za zniszczone, zgubione lub ukradzione przedmioty wartościowe oraz pieniądze.